Telefon Numaramız 0 (212) 979 96 43
Çalışma Saatlerimiz Pzt – Cmt 8:00 – 19:00

Vizyonumuz

Koruma ve güvenlik alanlarında var olan ancak tanımlanmamış güvenlik hizmet ihtiyaçlarını tanımlamak, koşulsuz müşteri memnuniyeti, güvenli ve huzurlu yaşam ortamları tesis etmek, performans ve rekabette üstün başarı sağlamaktır.

Misyonumuz

Özel güvenlik sektöründe profesyonel kadro ve teknoloji desteğiyle dünyada yaşanan çağdaş gelişime ve değişime ayak uydurmak, fiziki ve teknik yöntemleri kullanarak, sektörde öncü, yönlendirici, yapıcı, lider, inanılan, güvenilen ve kurumsallaşmış bir firma olarak organizasyon, pazar payı vb. alanlarda büyümek ve bu sektörde profesyonel düşünceyi tam olarak uygulamaktır.

PUKÖ

Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al

5N1K

Ne? Niçin? Neden? Ne Zaman? Nasıl? Nereye? Kim?

STANDARTLAŞMA

Güvenlik ve koruma hizmeti vereceğimiz kişi ya da kuruluşa yönelik tehditleri belirliyor ve kapsamlı bir koruma planı tasarlıyoruz.

İLETİŞİM

İletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.

DOĞRU VERİLER İLE AÇIKLAMA

SİPAHİ GÜVENLİK, verdiği hizmetlerde doğru analiz ve doğru verilerle en üst seviyede hizmet vermek ve bu verilerle tesisi ve yönetimi doğru yönlendirmek hedefi ve düşüncesindedir.

ÖNEMLİ NOTLARIN KONTROL EDİLMESİ

Her konu hakkında detaylı ve ayrı ayrı notlar tutularak yönetim kadememiz tarafından özenle değerlendirilerek alınması gerekli önlemlerin alınması için titizlikle yaklaşılacak alt yapıya sahiptir.

NEDEN SİPAHİ GRUBU

Hakkımızda

Şirket ve personel yapısını, gelişen ve yenilenen teknolojilere uyarlayarak hızla büyüyen lider firmalar arasında yerini almayı hedefleyen SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ bireysel ve kurumsal çözümler ile geniş bir hizmet ve ürün yelpazesine sahip olmayı hedeflemektedir. Felsefemiz ticari kaygılardan önce tuttuğumuz güvenilir, kaliteli̇ ve sorunsuz güvenlik hizmeti sunmaktır.

Şirketimiz 5188 sayılı yasaya tabi olarak faaliyet göstermektedir. Yönetim kadromuz 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası konularında yeterli seviyede bilgi birikimi ve becerisiyle alınması gereken tedbirler ve planlamalar hakkında kararlar verebilecek nitelikte kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca planlama, icra, koordinasyon, denetim, alınması gereken önleyici ve düzeltici tedbirler ile iş geliştirme safhalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst seviyedeki yönetim kademelerinde ve karargahlarında görev yapmış Emekli Subay ve Astsubaylar, özel sektördeki tecrübelerini de katarak üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

Politikamız

Sipahi Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi olarak, 2015 ve sonrası kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızda da yer alan “Bilgi Liderliği ve Özel Güvenlikte Öncülük” hedefi doğrultusunda uzman kadromuzla, gelişen teknolojiyi de kullanarak dünyadaki güvenlik trendlerini Türkiye’ye taşımayı, bu alana öncülük etmeyi ve sektörün gelişimine katkıda bulunmayı kendimize görev edindik.

İlkelerimiz

 • Kanunlara riayet, yüksek etik standartların muhafazası ve ortak değerlerimizin savunulması tüm faaliyetlerimizde büyük rol oynamakta ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve diğer paydaşlarımızın şirketimize olan güvenlerinin dayandığı temeli oluşturmaktadır.
 • Sipahi Güvenlik, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ve OECD’nin Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri’nin prensiplerini desteklemektedir ve politikalarımızda, prosedürlerimizde ve günlük uygulamalarımızda bu prensipleri savunmayı taahhüt etmektedir.
 • Sürekli gelişime ve değişime açık olmak
 • Adil ve tarafsız olmak
 • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim
 • Gerçek ve tüzel kişilerin memnuniyetini ön planda tutmak
 • Toplumun değer yargılarına saygılı olmak
 • Etkin verimli ve adil kaynak kullanımı
 • Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
 • İnsan haklarına saygılı olmak
 • Dürüstlük
 • Çevreye duyarlılık
 • Çağdaşlık

Değerlerimiz

 • Değerlerimiz, tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile ilişkilerimizde rehberlik eder.
 • Kurum kültürümüz, toplumu tüm canlılar için daha güvenli hale getiren, dürüst, dikkatli ve yardımsever uzman çalışanlar ve profesyoneller yetiştirmek üzerine kuruludur.
 • TOPLAM KALİTE YAŞAM TARZIMIZDIR.
 • ŞİRKET BİZİZ, FARKI YARATAN ÇALIŞANLARIMIZDIR.
 • YAPTIĞIMIZ HER İŞTE MÜKEMMELE ULAŞABİLMEK İÇİN SÜREKLİ DEĞİŞİM VE İYİLEŞTİRME ÇABASI İÇİNDEYİZ.
 • MÜŞTERİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ SİPAHİ GÜVENLİK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONU VE TATMİNİDİR.
 • ŞİRKET İÇİ VE DIŞI İLİŞKİLERİMİZDE HER ZAMAN SAYGILI ADALETLİ AÇIK VE DÜRÜST DİYALOGTAN YANAYIZ.

İnsan Hakları

Sipahi Güvenlik, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ortaya konulan temel insan hak ve hürriyetlerini desteklemekte, bunlara saygı göstermekte ve bütün faaliyetlerini yürütürken bu hakları teşvik etme ve gözetme sorumluluğunu kabul etmektedir.

Şirketimiz çalışanlarında bulunmasını istediğimiz ve büyük önem verdiğimiz kurallar içinde sorumluluk duygusu, ağzı sıkılık, mesuliyet duygusu, göreve bağlılık, aidiyet duygusu, iş yeri kurallarına bağlılık önde gelen hususlar içerisinde yer almaktadır. Personeller işe başlamadan önce kendilerine güvenlik brifingi verilmekte ve gizlilik esaslarına uyacaklarına dair hazırlanan belgeleri imzaladıktan sonra giriş işlemleri yapılmaktadır.

Kalite Politikamız

 • Gerçek ve tüzel kişilerin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon amacıyla, tüm gerçek ve tüzel kişileri içine alan çalışma gruplarını oluşturarak yönetim anlayışını hayata geçirmek, gerçek ve tüzel kişilerin sorunlarını tespit edip çözümler için projeler oluşturmak ve bu doğrultuda gerçek ve tüzel kişileri memnuniyetini artırmak,
 • Çalışanlarımızın, çalışma hayatının sürekli iyileştirilmesi için çaba sarf etmek, kişisel gelişimlerini sağlayıcı eğitimler planlamak,
 • Şeffaf denetlenebilir ve üretken bir yönetim olmayı ilke edinerek, bugünü ve yarını planlayarak, gerçek ve tüzel kişilerden  aldığımız destek ve güvenle “kendine odaklı değil gerçek ve tüzel kişiler odaklı olmak” politikamızdır.

SİPAHİ GRUBU

Yaptığımız her işte mükemmele ulaşabilmek için sürekli değişim ve iyileştirme çabası içindeyiz.